Price List - Albanian ( Shqip ) PDF Yazdır e-Posta

MOUSE PAD            
OFFSET SHTYPURA 4 COLOR CMYK - RUBBER BAZË + PVC SIPËRFAQE [22x18 cm - 18,5 x18,5 cm]
500 COPË 1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË    
290 EURO 460 EURO 1.305 EURO 2.050 EURO 3.850 EURO    
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
4 Ngjyrat e stampimit dhe prerja speciale eshte brenda çmimit    
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
             
             
TAVOLİNE MBAJTESE (kancelariste)    
OFFSET SHTYPURA 4 COLOR CMYK - RUBBER BAZË + PVC SIPËRFAQE  
33x48 TAVOLİNE MBAJTESE (kancelariste)        
500 COPË 1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË    
660 EURO 1.060 EURO 2.970 EURO 4.750 EURO 9.200 EURO    
             
40 X 60 TAVOLİNE MBAJTESE (kancelariste)        
500 COPË 1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË    
950 EURO 1.470 EURO 4.260 EURO 6.850 EURO 13.200 EURO    
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
Çmimet e tavolinave mbajtese (kancelariste) jane ne Euro    
4 Ngjyrat e stampimit dhe prerja speciale eshte brenda çmimit    
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
             
             
MBAJTESE GOTASH KALLÇUK      
OFFSET SHTYPURA 4 COLOR CMYK - RUBBER BAZË + PVC SIPËRFAQE (9x9 cm)
1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË      
125 EURO 345 EURO 525 EURO 1.000 EURO      
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
4 Ngjyrat e stampimit dhe prerja speciale eshte brenda çmimit    
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
             
             
MBAJTESE GOTASH ME LENTE      
OFFSET SHTYPURA 4 COLOR CMYK - RUBBER BAZË + SIPËRFAQE LENS ME [9X9cm]
1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË      
130 EURO 360 EURO 550 EURO 1.050 EURO      
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
4 Ngjyrat e stampimit dhe prerja speciale eshte brenda çmimit    
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
             
MBAJTESE GOTASH KARTONIT      
4 COLOR FRONT - REAR Offset të shtypura CMYK - [9X9cm]    
1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË      
65 EURO 180 EURO 275 EURO 500 EURO      
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
Porosia mund te stampohet 4 ngjyreshe para dhe mbrapa (2 faqet mund te behen te nryshme)
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
             
             
AROMAT E OTOve (veturave)          
4 COLOR FRONT - REAR Offset të shtypura CMYK - 1,8 MM Trashësia  
1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË      
100 EURO 285 EURO 450 EURO 850 EURO      
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
Perveç formave standarte (fikse) mund te praktikohen dhe planifikime speciale
Llojet e aromave; Luleshtrydhese, Molle e gjelber, Pjeper, Spring, çemçakiz
Çmimet jane te cektuara per 60 cm²        
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
Ne produktet tona mosperdorimi i lendeve kancerogjene eshte i padyshimte.  
Porosia mund te stampohet 4 ngjyreshe para dhe mbrapa (2 faqet mund te behen te nryshme)
Aroma dominuese te Otove (veturave)        
Te miratuara nga Ministria e Shendetesise      
             
             
STANDARD MAGNET        
OFFSET SHTYPURA 4 COLOR CMYK - 35 cm²      
35 cm² 1.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË      
35 EURO 163 EURO 300 EURO      
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
4 Ngjyrat e stampimit dhe prerja speciale eshte brenda çmimit    
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
             
             
MAGNET ME LENTE          
OFFSET SHTYPURA 4 COLOR CMYK - 35 cm²      
35 cm² 1.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË      
45 EURO 213 EURO 400 EURO      
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
4 Ngjyrat e stampimit dhe prerja speciale eshte brenda çmimit    
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
             
             
MAGNET ME TERMOMETER      
OFFSET SHTYPURA 4 COLOR CMYK - 48 cm²      
48 cm² 1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË    
110 EURO 315 EURO 500 EURO 950 EURO    
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
4 Ngjyrat e stampimit dhe prerja speciale eshte brenda çmimit    
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
             
             
MAGNET ME LENTE TERMOMETER      
OFFSET SHTYPURA 4 COLOR CMYK - 48 cm²      
48 cm² 1.000 COPË 3.000 COPË 5.000 COPË 10.000 COPË    
120 EURO 345 EURO 550 EURO 1.050 EURO    
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
4 Ngjyrat e stampimit dhe prerja speciale eshte brenda çmimit    
Per permasa te ndryshme dhe porosi me shumice ju lutemi te merrni çmim  
Magnetet me termometer jane teke te paketuara pa i prekur dora  
Permasat e termometrit jane 6.5x1.3 cm      
             
             
QESET E KARTONİT        
             
Qeset e kartonit me rripa jane 225gr karton tripleks (brenda i bardhe) me 4 ngjyra stampimi me cellofan te shkelqyer
Gjeresia Gjatesia Bellow        
17 16 6        
17 22 6        
17 26 7        
17 24 6        
24 17 8        
COPË Çmimi          
1000 335 EURO          
3000 668 EURO          
5000 935 EURO          
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
             
Qeset e kartonit me rripa jane 225gr karton tripleks (brenda i bardhe) me 4 ngjyra stampimi me cellofan te shkelqyer
Gjeresia Gjatesia Bellow        
16 23 8        
20,5 21 10        
21 28 7,5        
24 22,5 10        
COPË Çmimi          
1000 393 EURO          
3000 738 EURO          
5000 1.175 EURO          
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
             
Qeset e kartonit me rripa jane 225gr karton tripleks (brenda i bardhe) me 4 ngjyra stampimi me cellofan te shkelqyer
Gjeresia Gjatesia Bellow        
36 25 11        
24 34,5 10,5        
22 37,5 12        
26 32 8        
COPË Çmimi          
1000 425 EURO          
3000 938 EURO          
5000 1.526 EURO          
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
             
Qeset e kartonit me rripa jane 225gr karton tripleks (brenda i bardhe) me 4 ngjyra stampimi me cellofan te shkelqyer
             
Gjeresia Gjatesia Bellow        
48 36 10        
34,5 35 10        
40 40 9        
32 42 10,5        
52,5 38 12        
54 36,5 13        
COPË Çmimi          
1000 700 EURO          
3000 1.575 EURO          
5000 2.490 EURO          
             
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
             
SHITJE e mostrave të produktit      
     
             
ESENCA-AROMA E KARTONIT DHE LLOJET E TIJ      
             
AROMA E KARTONIT          
Permasat Trashesia Çmimi        
50x70 cm. 1,3 mm. 0,80  EURO        
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
MAGNETET PLLAKE            
Permasat Trashesia Çmimi        
70X100 cm. 0,4 mm. 1,8  EURO        
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             

 

     
             
LENDA E POSHTME E MOUSEPADİT        
Permasat Trashesia Çmimi        
1,35  X 1 mt. 3 mm. 3.5 EURO        
Lenda jone eshte cilesia e pare (Eva ose Nova nuk eshte)      
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
           
             
THERMOMETRA            
Gjeresia Gjatesia 1000 COPË        
1,3 cm 6,5 cm. 50 EURO        
 * Eshte vetngjites            
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
NGJİTESET E PAKETİMEVE        
             
Permasat COPË          
100 mt. 0.60 EURO          
1 PAKETİM 72 COPE 43 EURO          
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
KALLEPET E SHTYPİT        
             
KALLEPİ COPË Çmimi        
KALLEPİ GESTETNER GJİLPERE 100 28 EURO        
KALLEPİ GESTETNER OVAL 100 28 EURO        
KALLEPİ 50x70 50 75 EURO        
TVSH nuk eshte brenda çmimit.          
             
* Çmimet tona dorezohen ne vendin e punes        
* Ju lutemi informohuni per transportin dhe taksat doganore.    
             
Son Güncelleme: Salı, 10 Kasım 2009 10:46